Monday, 12 December 2011

Lunar eclipse

Rancangan Mengajar Harian Science Tahun 4


LEONG WAI FONG                                                                                     D20102040884
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)
Mata Pelajaran          : Science
Tahun                         : 4
Bilangan Pelajar        : 39 orang
Masa                           : 30 minit
Tajuk                          : Solar System
Hasil Pembelajaran   : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
i)                    membaca nama-nama planet dengan sebutan yang betul
ii)                  dapat tampil ke hadapan papan hitam dan menyusun susunan planet-planet dalam sistem solar dengan betul.
iii)                 menyemai sikap yakin pada diri apabila berhadapan dengan masyarakat
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran :
                                    i)  set induksi – sesi soal jawab
                                    ii)  aktiviti: ®penggunaan papan hitam semasa menjalankan
                                                      pengajaran
                                                        ®menyelesaikan kertas lembaran kerja
                                    iii) penutup : kesimpulan dan rumusan isi kandungan pelajaran

Nilai    : bekerjasama, patuh pada arahan, memberi perhatian, menghormati, bertanggungjawab
KBKK : menjana idea, menyusun,  membuat kesimpulan, mengingat, memahami
Pengetahuan sedia ada : murid-murid sudah mengetahui planet semulajadi seperti matahari, bulan dan juga bumi.                                     
Penerangan Pelaksanaan P&P:
Masa
Pelaksanaan aktiviti
Catatan
Minit 1-5
Set induksi
-          Guru menjalankan sesi soal jawab dengan murid.
-          Guru meminta murid menyebut topik yang akan diajar pada hari ini.
-          Guru meminta murid membuka buka teks.
Patuh kepada arahan
Memberi perhatian
bertanggungjawab
Minit 6-15
pengajaran
-          Guru menjalankan sesi soal jawab.
-          Guru mengemukakan gambar dan minta murid memerhatikannya.
-          Guru menerangkan dan meminta murid keluar dan menampalkan gambar di atas papan hitam.
-          Guru menerangkan apa yang terkandung dalam sistem solar.
-          Guru membimbing murid membaca nama planet-planet.
-          Guru menanyakan soalan dan murid menjawab soalan guru.
Memberi perhatian
menghormati
Minit 16-25
pengukuhan
-          Guru mengedarkan lembaran kertas kerja.
-          Murid menjawab semua soalan yang diberikan guru.
-          Guru memantau lembaran kerja yang sedang diselesaikan oleh murid supaya murid tidak bising dan membantu murid yang lemah.
-          Guru memeriksa jawapan lembaran kerja bersama murid.
-          Guru meminta murid membaca nama planet-planet dengan betul mengikut giliran.
Memberi perhatian

Minit 26-30
penutup
-          Guru menanyakan soalan dan murid menjawab.
-          Murid menyusun semula gambar planet di papan hitam dengan urutan yang betul.
-          Guru memastikan murid benar-benar faham akan pengajaran yang disampaikan.
MenghormatiRANCANGAN MENGAJAR SCIENCE MAGNET
BBM
Magnet Exercise ExcelMagnet Exercise Word

Rancangan Mengajar Harian Science Tahun 3

LESSON PLAN

School Name                           : SJK ( C ) Sam Tet, Ipoh, Perak
Year                                        : Year 3
Theme                                     : Learning About Living Things
Learning Area                         : Animals
Learning Objectives                : 1.1 Pupils should learn to observe and recognize external features of animal.
Learning Outcomes                 : Pupils identify external features of an animal
Duration                                  : 30 minutes
Science process skills              : Observing, visualising, classifying
Manipulative skills                  : Draw specimens, apparatus
Previous knowledge                : Pupils already learnt external features in year 1.
Noble values                           : Being kind-hearted and caring, being thankful to God.
Resources                                : Power Point slide, animals card.

STEPS / ACTIVITIES
CONTENT
PROCEDURE
NOTES
Introduction / Mental – Oral
( 5 minutes )
Video and picture of animals
 1. Teacher shows Power Point slide with video.
 2. Pupils watch the video carefully and answer the question that show on the Power Point slide.
 3. Teacher asks pupils to watch the picture of animals in the Power Point slide.
 4. Pupils answer the questions.
Power Point slide
Step 1
( 10 minutes )
External features of animals
 1. Teacher introduce the external features of animals.
 2. Teacher shows the Power Point slide and ask pupils to look at the external features of a bird carefully.
 3. Teacher explains the external features of a bird.
 4. Teacher shows some animals picture and explains that these animals have the same external features as bird.
 5. Teacher repeat the step with other animals such as fish, cat and insects.
Power Point slide
Step 2
( 7 minutes )
Identify the external features of animals
 1. Teacher shows an animal picture.
 2. Pupils look at the picture and say the external features.
 3. Teacher discuss the answer together with pupils.
 4. Teacher repeat the step with other animals pictures.
Animals card
Step 3
( 5 minutes )
Exercise
 1. Teacher shows Power Point slide and ask pupils look at the pictures.
 2. Teacher asks pupils to guess what is the animals that in the box.
 3. Pupils click on the correct answer.
 4. Teacher shows the full image of the animals.
 5. Teacher use pen to highlight the part that show in the question.
Power Point slide
Closure
( 3 minutes )
Conclusion
 1. Teacher shows external features and pupils give the name of the external features.
2.  Teacher conclude the topic.
Animals card