Monday, 12 December 2011

Rancangan Mengajar Harian Science Tahun 4


LEONG WAI FONG                                                                                     D20102040884
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)
Mata Pelajaran          : Science
Tahun                         : 4
Bilangan Pelajar        : 39 orang
Masa                           : 30 minit
Tajuk                          : Solar System
Hasil Pembelajaran   : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
i)                    membaca nama-nama planet dengan sebutan yang betul
ii)                  dapat tampil ke hadapan papan hitam dan menyusun susunan planet-planet dalam sistem solar dengan betul.
iii)                 menyemai sikap yakin pada diri apabila berhadapan dengan masyarakat
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran :
                                    i)  set induksi – sesi soal jawab
                                    ii)  aktiviti: ®penggunaan papan hitam semasa menjalankan
                                                      pengajaran
                                                        ®menyelesaikan kertas lembaran kerja
                                    iii) penutup : kesimpulan dan rumusan isi kandungan pelajaran

Nilai    : bekerjasama, patuh pada arahan, memberi perhatian, menghormati, bertanggungjawab
KBKK : menjana idea, menyusun,  membuat kesimpulan, mengingat, memahami
Pengetahuan sedia ada : murid-murid sudah mengetahui planet semulajadi seperti matahari, bulan dan juga bumi.                                     
Penerangan Pelaksanaan P&P:
Masa
Pelaksanaan aktiviti
Catatan
Minit 1-5
Set induksi
-          Guru menjalankan sesi soal jawab dengan murid.
-          Guru meminta murid menyebut topik yang akan diajar pada hari ini.
-          Guru meminta murid membuka buka teks.
Patuh kepada arahan
Memberi perhatian
bertanggungjawab
Minit 6-15
pengajaran
-          Guru menjalankan sesi soal jawab.
-          Guru mengemukakan gambar dan minta murid memerhatikannya.
-          Guru menerangkan dan meminta murid keluar dan menampalkan gambar di atas papan hitam.
-          Guru menerangkan apa yang terkandung dalam sistem solar.
-          Guru membimbing murid membaca nama planet-planet.
-          Guru menanyakan soalan dan murid menjawab soalan guru.
Memberi perhatian
menghormati
Minit 16-25
pengukuhan
-          Guru mengedarkan lembaran kertas kerja.
-          Murid menjawab semua soalan yang diberikan guru.
-          Guru memantau lembaran kerja yang sedang diselesaikan oleh murid supaya murid tidak bising dan membantu murid yang lemah.
-          Guru memeriksa jawapan lembaran kerja bersama murid.
-          Guru meminta murid membaca nama planet-planet dengan betul mengikut giliran.
Memberi perhatian

Minit 26-30
penutup
-          Guru menanyakan soalan dan murid menjawab.
-          Murid menyusun semula gambar planet di papan hitam dengan urutan yang betul.
-          Guru memastikan murid benar-benar faham akan pengajaran yang disampaikan.
MenghormatiNo comments:

Post a Comment